Hoe word je burn out coach?

burn out begeleiding opleiding

Professioneel, gedegen en compleet. Dat zijn de woorden die als eerste door mij heen schieten als ik denk aan de opleiding stress- en burn-out coach. En wanneer ik er iets langer over nadenk komen ook de termen; uitdagend, spannend, een lach, soms een traan en bij momenten confronterend naar boven.

burn out coach civas

Door deze opleiding ben ik in staat om volledig in te spelen op wat de cliënt nodig heeft aan begeleiding. En dat zorgt ervoor dat de client duurzaam kan herstellen van stress- en/of burn-outklachten..

burn out coach cursus

Doelgroep, Je wilt medewerkers op een efficiënte manier kunnen begeleiden als zij te maken hebben met burn-outklachten. Doel en opzet, In dit interessante programma ga je aan de slag met arbeids- en gezondheidspsychologie. Je verdiept je in de connectie tussen arbeid en mentale inspanning en leert stress en burn-outklachten te herkennen.

burn out coach opleiding

Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand. Je wordt online begeleid door een ervaren docent.

burn out coach opleiding online

Hierbij volg je de lessen op vaste tijdstippen, met een docent én digitaal. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina op onze website..

Hoe word je burn out coach?

burn out coach ridderkerk

Wat leer ik in de opleiding Stress en Burn-out Coach? Centraal in de opleiding Stress en Burn-out Coach staat het leren begeleiden van mensen met stress- en burn-out gerelateerde klachten. De opleiding is een combinatie van kennisverwerving en praktijkervaring. Je ervaart hoe het is om met een cliënt te werken en waar je tegenaan loopt in coaching gesprekken.

burn out coach verplicht

De basis voor een goede coach is inzicht in eigen thema’s en terugkerende patronen. Aan het einde van de opleiding Stress en Burn-out Coach kun je:Relaties leggen tussen oorzaak, gevolg en oplossing bij stress- en burn-out gerelateerde klachten.'Volksziekte nummer 1’ van deze tijd deskundig aanpakken en mensen met stress en burn-out gerelateerde klachten op een professionele wijze begeleiden.

burn out coach worden

Mensen leren om hun energieniveau op te bouwen. Zelfstandig een praktijk starten als Stress en Burn-out Coach. Als Stress en Burn-out Coach deskundige adviezen geven aan mensen binnen het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de Health sector. Wat kan ik als Stress en Burn-out Coach? Een door Sonnevelt opgeleide Stress en Burn-out Coach kan, al dan niet vanuit een eigen praktijk, professioneel aan de slag in de advisering en begeleiding van mensen met stress en burn-outklachten.

burn out opleiding

De opleiding wordt ook gevolgd door mensen die zelf problemen met stress ervaren, ervaring hebben met burn-out of mensen daarbij willen gaan begeleiden. Structuur opleiding Stress Burn-out Coach, De studie Stress en Burn-out Coach is opgebouwd uit 16 lesdagen (20 EC punten), waarvan 1 examendag. Deze opleiding kan als afzonderlijke module worden gevolgd of als onderdeel van de opleiding Vitaliteitscoach.

burn out opleidingsniveau

De opleiding wordt afgesloten met een examen (theorie en praktijk)..

burn out specialist opleiding

Burn out coach Volg de geaccrediteerde opleiding Burn out coach en leer mensen helpen bij het voorkomen of verhelpen van een burn out. Steeds meer mensen lopen rond met chronische stressklachten. Te veel stress en te weinig rust, zowel thuis als op het werk, kan leiden tot overspannenheid en burn out.

burnout coach training

Gratis proefles Gratis proefles Stuur mij per e-mail de gratis proefles en de inhoudsopgave. Ook abonneer ik me op de Civas-nieuwsbrief (uitschrijven kan op elk gewenst moment). Hartelijk dank voor je aanvraag. De gratis proefles is per e-mail aan je verzonden. Er is iets fout gegaan tijdens het aanvragen van je gratis proefles.

coaching burn out huiswerk

Voordelen Steeds meer mensen kampen met stress en burn out Een vak met veel perspectief Pak het probleem achter het probleem aan Geschreven door een vakspecialist Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Je krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat je de lesstof gemakkelijk kan opnemen en onthouden. Je ontvangt het complete studiepakket in één keer.

erkende opleiding burn out coach

Civas houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo beschik je altijd over de meest actuele kennis. Wat kun je ermee? Na afronding van de burn out coach opleiding beschik je over alle kennis en vaardigheden om mensen met stressklachten te helpen. Je weet hoe je stress coaching preventief in kan zetten om een burn out te voorkomen.

hoe word ik burn out coach?

Vaak ontstaat een burn out door een combinatie van te veel stress en te weinig rustmomenten, zowel thuis als op het werk. Om stress en burn out bij de bron aan te pakken, ga je met je cliënt op zoek naar het probleem áchter het probleem. Door belemmeringen in het leven van de cliënt in kaart te brengen is de eerste stap naar herstel gezet.

Ook andere professioneel begeleiders, zoals hulpverleners en therapeuten hebben veel baat bij deze opleiding om hun cliënten weer in balans te krijgen, zowel in hun werkzame leven als daarbuiten. Wat leer je? De opleiding Burn out coach gaat in op alle aspecten van stress en burn out. Je leert onder andere over: Kenmerken, oorzaken en gevolgen van een burn out op basis van het BASIC ID-model Een integrale aanpak van burn out Oplossingsgerichte en positieve coaching bij burn out Het inzetten van RET voor stresscoping Piekergedachten, faalangst en perfectionisme verminderen Mindfulness oefeningen, zelfbeeld en acceptatie De lesstof bevat verder veel praktijkvoorbeelden van stress coaching.

hoe word je burn out coach?

Je kan de kenmerken van overmatige stress herkennen, het klachtenprofiel van burn out in kaart brengen en dit vertalen naar een actieplan. Je kent de fasen van het coachtraject bij werken aan herstel. Je weet wat oplossingsgerichte burn out coaching is en kan een vaardigheidstraining realiseren voor het versterken of aanleren van competenties.

hrd stress en burn out coach opleiding

Je weet wat positieve burn out coaching is en kan met de coachee werken aan het genereren van positieve emoties en het creëren van een waardengericht leven. Je bent bekend met mindfulness en ACT en kan technieken inzetten om ontspanning en acceptatie bij de coachee te bevorderen. Je weet wat de relatie tussen burn out en zelfbeeld is en kan met de coachee werken aan een beter zelfbeeld.

icm burn out coach

Je hebt recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week. Digitaal studentenportaal Civas werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuur je huiswerk in en leg je contact met jouw docent en medestudenten. Huiswerk is niet verplicht Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

mag je een opleiding volgen tijdens burn out?

Heb je alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvang je een certificaat van deelname. Ga direct van start Ontvang je studie binnen 2 werkdagen 30 dagen bedenktijd, niet goed geld terug Betaal in termijnen of ineens Vragen? Wij helpen je graag! .

master burn out coach

Erkend door de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches. Je leert medewerkers of coachees met spanningsklachten effectief begeleiden zodat ze snel weer vitaal en gemotiveerd aan de slag kunnen. Je helpt dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen en te voorkomen. Je leert werkdrukonderzoek uitvoeren en organisaties adviseren over preventie en remediëring van stress en burn-out.

nha burn out coach

Meer dan 15% van onze actieve bevolking heeft te maken met het probleem burn-out. Recente peilingen geven nu al aan dat er 33% meer mensen zijn met enorme psychische klachten na de huidige moeilijke covid periode. We zullen jullie allemaal dus echt nodig hebben. Deze leergang is bedoeld voor coaches, die cliënten met spannings- of burn-outklachten begeleiden en belangstelling hebben om een effectieve en doeltreffende methodiek in hun praktijk toe te passen.

opleiding burn out

En na de vijfde les zul je over een concreet actieplan beschikken in 20 punten. Heel praktisch. Een wetenschappelijke aanpak, brain based, met de nieuwste inzichten en heel concreet. Mensen uit de bedrijfswereld zijn ook welkom en kunnen leren hoe een burn-out kan vermeden worden. Na deze cursus heb je een concreet actieplan.

opleiding burn out begeleiding

Zo kun je burn-out voorkomen, aanpakken, coachen en verhinderen. Je krijgt een genummerd certificaat en je kunt deel uitmaken van onze facebook of Linkedin groep voor coaches. Een intakegesprek is soms aan te raden en mogelijk..

opleiding burn out coach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer... Een burn-out coach helpt mensen met een burn-out om op een geleidelijke manier de controle over het eigen leven terug te krijgen. Een burn-out bestaat uit een uitputtingsreactie van zowel het lichaam als de geest. De oorzaak hiervan ligt doorgaans in een hoge mate van werkstress in combinatie met het privéleven.

opleiding burn out coach limburg

Een burn-out coach behandelt mensen met een burn-out, waarbij de aanpak varieert. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de behandeling zich richt op cognitief gedragstherapeutische interventies. Daarbij is er sprake van een behandeling door de burn-out coach die uiteenlopende fasen bevat. Bij het volgen van een therapie bij een burn-out coach richt de coach zich eerst op het verminderen van klachten.

opleiding coach burn out

In de tweede fase verplaatst de aandacht zich naar het aanleren van vaardigheden. Ook is dit een fase, waarin de disfunctionele gedachten onderzocht worden. Deze houden namelijk doorgaans de symptomen in stand. De burn-out coach houdt zich niet strak aan de verschillende fasen, want deze lopen mogelijk ook door elkaar.

Of een jobcoach die de aandacht vooral richt op het werk van de persoon met een burn-out. Zo zijn er ook vertrouwenspersonen en motivatiecoaches die hulpverlening bieden aan mensen met een burn-out. Ook zijn er verschillende disciplines die rechtstreeks of indirect betrokken zijn bij mensen met een burn-out. Bijvoorbeeld de bedrijfsarts als de medewerker zich ziek meldt of een verzekeringsarts.

opleiding tot burn out coach

Of dat iemand zich bij een maatschappelijker werker meldt om het leven weer op de rit te krijgen. Het komt ook voor dat iemand zich eerst met lichamelijke klachten bij de huisarts meldt, die vervolgens een doorverwijzing regelt naar een burn-out coach of stresscounselor. Een bezoek aan de huisarts of bedrijfsarts biedt in elk geval de mogelijkheid om fysieke oorzaken uit te sluiten.

opleiding tot stress burn out coach

Een burn-out coach heeft wat dat betreft net even een actievere rol ook al gelden de algemene richtlijnen voor coaching. Personen met een burn-out zijn doorgaans niet in staat om in beginfase zelf tot oplossingen te komen. Daarom neemt de burn-out coach wel het voortouw in het begin om met tips en adviezen te komen.

opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Een andere rol van de burn-out coach heeft betrekking op het geven van uitleg. Bijvoorbeeld met betrekking tot wat voor uitwerking stress heeft op zowel het lichaam als de geest. Het is dan ook belangrijk dat de burn-out coach de expertise beschikt over hoe hersenen werken. In aanvulling daarop is het van belang te weten hoe het zenuwstelsel werkt en wat de hormoonhuishouding voor invloed heeft.

stress burn out coach opleiding

De oorzaak van een burn-out varieert namelijk. Er zijn meerdere oorzaken die mogelijk tot een burn-out leiden. Zo is werkstress vaak een belangrijke oorzaak. Het ontstaan van een burn-out gaat heel geleidelijk totdat de zogenoemde emmer vol is en overloopt. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen waarom de ene persoon wel en de andere persoon niet met een burn-out te maken krijgt.

stress en burn out coach opleiding

Bijvoorbeeld mensen die de lat voor zichzelf enorm hoog leggen en niet in staat zijn om ’nee’ te zeggen. Een disbalans tussen werk en privé is eveneens een oorzaak. De inhoud van de werkzaamheden vormen ook aanleiding tot het ontstaan van werkstress met als gevolg een burn-out. Bijvoorbeeld als de taken in de functie onduidelijk zijn of dat er een voortdurende prestatiedruk aanwezig is.

stress en burn out opleiding

Indien er onderwaardering is of als er conflicten zijn op het werk draagt dat bij aan de mate van werkstress. Als het bedrijf niet goed bij de persoonlijkheid aansluit, is dat mogelijk ook een factor. Een werknemer die waarde hecht aan stabiliteit voelt zich minder goed op zijn plek in een bedrijf dat steeds innovaties doorvoert.

stress en burnout coach cursus

Er zijn onder meer thuisstudies op het gebied van coaching cursussen. Daarnaast is er specifiek onderwijs dat zich richt op het opleiden tot burn-out coach. De Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches erkent verschillende opleidingen. Ook de Nederlandse Orde van Beroepscoaches voorziet in een overzicht met coachopleidingen die erkend zijn.

stress en burnout coach hrd

Uiteraard is het een voordeel als er sprake is van een mensgerichte opleidingsachtergrond, zoals de opleiding tot bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende burn-out coach. Er zijn uiteenlopende bedrijven en organisaties om als burn-out coach een functie te vervullen. Bijvoorbeeld door als burn-out coach aan de slag te gaan bij een coachingsbedrijf waar diverse coaching disciplines aanwezig zijn.

studie burn out coach

Deze groep voor geestelijke gezondheidszorg biedt laagdrempelige zorg en is voor iedereen toegankelijk. Zo hebben volwassenen met een burn-out de mogelijkheid om bij een therapeut van GGZ Groep in behandeling te gaan. Het is verder mogelijk om als zelfstandige burn-out coach aan de slag te gaan. Dan heb je wel een aantal administratie verplichtingen.

thuisstudie burn out coach

Het is om het beroep van burn-out coach te vervullen van belang om over bepaalde competenties te beschikken. In de eerste plaats zijn luisterkwaliteiten van belang om het probleem in kaart te brengen. Het is tevens van belang om over communicatieve vaardigheden te beschikken. In de rol van burn-out coach is het bijvoorbeeld belangrijk om duidelijk uitleg te geven.

thuisstudie burn-out coach

Kennis van het lichaam en de hersenen is eveneens belangrijk. Andere competenties hebben betrekking op het richten van de aandacht op een gezonde levensstijl. Daar komt weer een stuk kennis over voeding en bewegen bij kijken. Verder is het niet noodzakelijk, maar het komt wel eens voor dat burn-out coaches ervaringsdeskundigen zijn.

training burn out coach

Het arbeidsmarktperspectief voor burn-out coaches is prima. Dat blijkt ook wel uit de enorme toename van coaches voor burn-outklachten en stress. In een periode van twintig jaar is dat aantal van ongeveer vierhonderd gestegen in de richting van vijfduizend. Burn-out is dan ook een maatschappelijk probleem van deze tijd. Het ziet er bovendien niet naar uit dat daar binnenkort verandering in komt.

vrijstelling 5a burn out

Cursus Leven met stress: blijf burnout de baas!

We hebben jarenlange ervaring door psychologen en de kwaliteit van een ‘live-cursus’ gebundeld in online modules. Toegankelijk, laagdrempelig en praktisch: doe het wanneer het jou uitkomt. Start vandaag nog met een leven meer in balans!

Ja, ik wil burn-out de baas blijven!